Care Rak แคร์รัก

Care Rak เป็น Website ที่ส่งต่อความรัก และกำลังใจ เพื่อให้ทุกคนได้ค้นพบ ความสุขและความสำเร็จ เราพบกันทุกสัปดาห์ เพื่อส่งต่อความรู้ ความเข้าใจ และแรงบันดาลใจ เพื่อเปลี่ยนแปลงชีวิตของเรา ไปสู่การมีชีวิตใหม่ ที่มีความสำเร็จพร้อมๆกับมีความสุขค่ะ

From Struggle to Strength

จากเด็กเรียนดีมาก ถึง นักร้องชนะเลิศการประกวดร้องเพลงชิงชนะเลิศแห่งประะเทศไทย มาจนถึงผู้บริหารระดับสูงขององค์กรที่ได้ทำงาน…….

ทำให้ตัวตนลอยสูง มั่นใจว่าตัวเองเก่ง มีความสามารถทำอะไรๆก็ได้ในโลกนี้………. จนถึง วันที่เจอเรื่องผิดหวัง เจอความล้มเหลว เจออุปสรรค ครั้งที่ 1….2…..3…… ก็ยังคิดว่าตัวเองยังแก้ปัญหาได้อยู่ จนมาถึง วันที่ทุกอย่างรอบตัวเหมือนพังทลายต่อหน้าต่อตา ธุรกิจที่สร้างมาถูกเอาไป… ถูกฟ้องล้มละลาย…. คุณแม่ป่วยเข้า ICU….. คนรักหายไปจากชีวิต………..

แต่ สิ่งเหล่านี้ ก็ทำให้ “เรา” รวบรวมความรู้ที่เคยได้เรียน ได้เข้าอบรม ได้ฝึกฝนมาเป็นเวลาหลายปี มาสร้างกำลังใจ มากอบกู้ชีวิตและจิตใจที่พังเป็นชิ้นๆ เปลี่ยนชีวิตตัวเองใหม่ จนเข้าใจได้ว่า “ เราสามารถเขียนบทใหม่ให้กับชีวิตด้วยมือของเราเองได้ “ เป็นอย่างไร

Life isn’t about Finding yourself.
Life is about Creating yourself.

แค่รัก Care Rak

ที่มาของคำว่า แค่รัก
ตลอดชีวิต เราเดินผ่านคำว่า รัก มาไม่รู้กี่ร้อยกี่พันครั้ง จนนับไม่ถ้วน แต่เราแทบจะไม่เคย “รู้สึก “ ว่า รัก เป็น Key หรือ กุญแจสำคัญของชีวิตของเรา เรามักจะนำคำว่า รัก ไปปะปนกับความต้องการอื่นๆมากกว่า แต่ถ้าลองหันมาทบทวนกันจริงๆ เราจะรู้ว่า รัก ทำให้เกิดสิ่งต่างๆในชีวิตเรามากมายเกินกว่าจะนึกถึง รักทำให้เกิดพลัง และรัก ทำให้เกิดความคิดสร้างสรรค์อีกมากมาย …….
รัก อีกเช่นกัน ที่จะสามารถพาเรา ไปสู่ชีวิตที่เราต้องการได้ แต่ต้องเป็นรักที่มีความเข้าใจเป็นพื้นฐาน เข้าใจมากพอที่จะเปลี่ยนจากความทุกข์ เป็นความสุขได้เสมอ……..