ข้อคิดดีมากจากหนังสือ The Power

เราเกิดมาเพื่อมีชีวิตมหัศจรรย์…..

เราควรมีทุกสิ่งทุกอย่างที่รัก และต้องการ งานควรจะสนุกและเร้าใจ ความสัมพันธ์กับคนรอบตัวราบรื่น

ถ้าทุกอย่างผิดไป นั่นคือเราไม่รู้พลังอำนาจที่เรียกว่า “ความรัก”

ความรักที่นักคิดผู้ยิ่งใหญ่ของโลกพูดถึงนั้น แตกต่างจากความรักที่คนส่วนใหญ่เข้าใจมากนัก เพราะมันคือพลังบวกอย่างหนึ่ง ไม่ใช่ความอ่อนไหว แต่เป็นต้นตอบ่อเกิดของ “ทุกๆสิ่ง”ที่เป็นด้านบวก ดีงาม…..

ทุกอย่างในโลกนี้เกิดจาก “ความรัก” ถ้าไม่มีความรักของนักวิทยาศาสตร์ นักประดิษฐ์ นักสำรวจ ฯลฯ. เราคงไม่ได้เห็น รถยนต์ ไฟฟ้า บ้านเรือน โทรศัพท์ ฯลฯ.

“ความรัก” คือต้นตอของสิ่งดีงามทั้งปวง และ “การขาดความรัก” คือต้นตอของสิ่งต่างๆด้านลบและความทุกข์ทั้งปวง……

Rhonda Byrn “The Power”

ลองมองดูชีวิตของเราใหม่อีกครั้งนะคะ